design-is-fine:

George Bartell, illustrations, 1963-65. 1 cover of Sports Car, 1965. 2 Sebring 1964. 3 Le Mans 1963. Source

@jeremyquimpang and @ninayquimpang in the house

@jeremyquimpang and @ninayquimpang in the house

kleyripiko → I'm really not against the check point. Ang ayoko lang eh unfair kasi kung kailan lang nila gusto gawin ang ganun. Sana araw-araw na lang at 24/7 para di nauulit ang mga ganung instances. Ang kaso, kung kailan lang nila gusto. It's so unfair. Walang kwenta talaga ang ginagawa nila kasi people just keep on doing the same thing kapag wala na namang check point. :(

pag pinapalagpas ka sa checkpoint, oks lang, pero pag hindi reklamo ka.. hehe parang may mali hehe

Lord tanggapin mo nawa ang aking alay, sana’y maging sapat ang aking dalangin para sa iyong dakilang kagustuhan.

betype:

Startup Vitamins by Giuliano Rusciano